Privacyverklaring Het Vertelkastje

Het Vertelkastje verwerkt je persoonsgegevens op een veilige en transparante manier. De hiervoor verantwoordelijke persoon is Jeanette Eken, te bereiken via info@hetvertelkastje.nl. Hieronder lees je wat wij van jouw gegevens opslaan, hoe, waarom en hoelang we dat doen en wat hierin jouw rechten zijn.

We verzamelen de volgende persoonlijke gegevens van je, maar alleen na jouw schriftelijke en online toestemming. Je hebt het recht om deze toestemming ten allen tijde weer in te trekken.

  • Naam
  • Email
  • Telefoonnummer (eventueel)
  • IP-adres (bij een bericht via onze site)

Je bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken, tenzij je de keuze maakt om contact met ons op te nemen.

Deze gegevens worden door ons gebruikt om het contact met je te onderhouden en voor het maken van afspraken rondom een voorlichting en/of workshop. Ze worden bewaard de gedurende de tijd dat dat contact er is en zijn alleen zichtbaar voor medewerkers van Het Vertelkastje.

Het is jouw recht om te vragen om inzage in deze bovengenoemde gegevens, evenals dat het je recht is om ons te vragen je gegevens te corrigeren of helemaal te verwijderen.

Eventuele foto’s en verhalen die wij plaatsen op onze website en op social media, worden alleen geplaatst met schriftelijke toestemming van de betrokkenen.

Daarnaast slaat onze website cookies op op jouw computer. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Wij gebruiken geen cookies waar we jouw toestemming voor moeten vragen.

Onze website wordt gehost door MijnDomein via een beveiligde verbinding. Dat laatste betekent dat anderen de door jouw gegeven informatie niet kunnen onderscheppen. Vanwege het delen van serverruimte hebben wij extra beveiliging geïnstalleerd op onze website.

Mocht je klachten hebben over hoe wij met je gegevens omgaan, dan kun je bezwaar maken bij ons. Laat ons weten wat je daarin anders wilt via email info@hetvertelkastje.nl. Mochten we er samen niet uitkomen, dan mag je naar de rechter gaan of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.