Over Jeanette

Jeanette Eken, aangenaam! Geboren Purperhart, getogen ratelpopulier. De Purperhart in bloei is prachtig, de bladeren van de ratelpopulier zijn eindeloos in beweging en ruisen de boom. Als ik verhalen vertel over mijn leven, dan bloei ik nog verder op, mijn vertelkastje is nooit af, een eindeloze beweging. Achter mij liggen roerige jaren, er is veel gebeurd, veel gezegd, veel ervaren.

Lang was mijn naam een zoektocht. Nu ben ik thuisgekomen in mijn naam.

Aangenaam dus, Jeanette Eken.

Portret Jeanette

Jeanette schrijft

Naast de verhalen die ik vertel, heb ik in 2016 ook een deel van mijn verhalen aan het papier toevertrouwd. Het zijn twee boeken in één. Het eerste boek is getiteld: R.ken God? Laat er één moment komen dat er iemand is die gelooft in Mij! Dit betreft ‘mijn levensverhaal’ aan de hand van mijn belevenissen tot en met oktober 2013. Het tweede boek, Het Boek – zonder titel zonder begin zonder einde, is een weerslag van de omslag die ik heb mogen ervaren. Het draagt niet zozeer letterlijk mijn levensverhaal uit, het zijn de vruchten van een andere levenshouding. Het is een bonte verzameling teksten die zich verbonden weet door één ding: Liefde.

Je kunt mijn boek bestellen door contact met me op te nemen.